pekeng pera kung saan ito bibilhin

Ipinapakita ang solong resulta